ستارگان بسیار پرجرم، به دلیل نداشتن منطقه همرفتی توان تولید میدان مغناطیسی را ندارند. در پژوهش‌ اخیری که در مورد یک ستاره‌ی پرجرم انجام شده است، پژوهشگران نشان داده‌اند که یکی از ستارگان یک سیستم دوتایی، دارای میدان مغناطیسی‌ بسیار قوی می باشد که به صورت غیرطبیعی از ستاره‌ی هم‌دم خود نیز جوان‌تر است. در این پژوهش که در مجله‌ی معتبر ساینس به چاپ رسیده است، چنین امکانی را با مدلی که این ستاره اخیرا یک ادغام ستاره‌ای را تجربه کرده است، سازگار دانسته‌اند. در این مقاله همکار محترم آقای دکتر امین فرهنگ از پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مشارکت داشته‌اند. انجمن نجوم ایران کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه‌ی علمی کشور تبریک عرض می‌کند و آرزوی توفیقات روزافزون دارد.

لینک مقاله در مجله science