اخبار نجومی


 پانزدهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران ۵ دی ۱۴۰۰

پانزدهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

پانزدهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران برگزار می گردد.

گفتگوی مستقیم باشگاه نجوم تهران با موضوع سفر به ماه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتگوی مستقیم باشگاه نجوم تهران با موضوع سفر به ماه

گفتگوی مستقیم باشگاه نجوم تهران

رویدادها و فعالیت‌ها


دوره مقدماتی عکاسی آسمان شب ۱۸ دی ۱۴۰۰

دوره مقدماتی عکاسی آسمان شب

دوره مقدماتی عکاسی آسمان شب در تاریخ 23 دی ماه توسط شاخه بانوان انجمن نجوم ایران (شبانا) برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری گروه‌های نجومی


کمیته آماتوری