به گزارش خبرنگار زنجان بیست،سیزدهمین همایش دانش اموزی نجوم قطب4،1و6کانون های فرهنگی و تربیتی کشور در کانون سهروردی زنجان برگزار شد .

گفتنی است در این همایش  پس از ارائه کنفرانس توسط تعدادی از دانش اموزان و ایراد سخنرانی توسط مدیر کل اموزش و پرورش ،از برگزیدگان تجلیل شد.