تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

نشست فعالان حوزه نجوم آماتوری ایران

انجمن نجوم ایران به منظور رشد و جهت دهی بررسی چالش‌ها باز کردن افق‌های نوین در حوزه نجوم آماتوری ارتباط موثر بین طیف گسترده‌ای از منجمان و به ویژه ارتباط منجمان آماتور و حرفه‌ای نشست ویژه‌ای را با حضور فعالان حوزه‌ی نجوم آماتوری تنظیم کرده است.

ثبت نام کنید

15 و 16 اسفندماه

شیراز

نجوم از جمله علومی است که طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان را به خود جذب کرده است و فعالیت در حوزه‌های مختلف آموزش و ترویج و حتی پژوهش‌های علمی در آن محدود به متخصصان حرفه‌ای نیست. از این رو در کنار تحقیقات و پژوهش‌های تخصصی توسط منجمان حرفه‌ای گروه کثیری از علاقه‌مندان به امر ترویج و آموزش و آگاهی رسانی عمومی از آخرین رویدادهای علمی و پاسخگویی به پرسش‌های عمومی و یا تلاش برای برانگیختن حس کنجکاوی و پرسشگری نسل جدید هستند. حضور چنین افرادی سرمایه اجتماعی برای کشور است و کنشگری ایشان تاثیرگذار در توسعه پایدار خواهد بود از این رو تقویت و پشتیبانی از جامعه نجوم آماتوری کشور امری بسیار مهم نه تنها برای آینده نجوم ایران بلکه اثرگذار در رشد علمی، تقویت علم جویی و تفکر علمی در جامعه است.


انجمن نجوم ایران به منظور رشد و جهت دهی بررسی چالش‌ها باز کردن افق‌های نوین در حوزه نجوم آماتوری ارتباط موثر بین طیف گسترده‌ای از منجمان و به ویژه ارتباط منجمان آماتور و حرفه‌ای نشست ویژه‌ای را با حضور فعالان حوزه‌ی نجوم آماتوری تنظیم کرده است. در این نشست به همفکری و تبادل نظر، بررسی چالش‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه‌ی نجوم آماتوری پرداخته خواهد شد و نهایتاً سازماندهی یک شورای همفکری اولیه زیر نظر هیئت مدیره انجمن جهت انسجام برنامه‌ریزی و پیشبرد امور مربوط به حوزه آماتوری مد نظر قرار دارد. این برنامه در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در شهر شیراز برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه این برنامه از طرف شهرداری شیراز حمایت می‌شود چند پنل ویژه به بحث ابعاد گردشگری نجومی و آلودگی نوری و نقش نجوم در فضاهای شهری و رابطه متقابل مدیریت شهری با گروه‌های نجومی می‌پردازد
ظرفیت این نشست محدود بوده و اولویت با مدیران مراکز فعال نجومی ایران می‌باشد که در سه سال گذشته در طول هفته نجوم برنامه‌های منسجم و هدفمندی را طراحی و اجرا نمودند و گزارش‌هایشان را با استاندارد مورد نظر به انجمن نجوم ایران ارسال نمودند

  • هزینه شرکت در این نشست و وعده های غذایی بدون اسکان 450 هزار تومان 
    و به همراه اسکان  800 هزار تومان می‌باشد

نشست فعالان نجوم آماتوری ایران
نشست فعالان حوزه نجوم آماتوری ایران