تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

هفدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

11 و 12 بهمن ماه | دانشگاه شهید بهشتی | تهران

انجمن نجوم ایران با هدف گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در عرصه نجوم، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمد سازی آگاهی جامعه از آخرین دستاوردهای عامی و فنی جهان در موضوع فعالیت انجمن نجوم ایران از سال 1378 پایه گذاری شد و اکنون به مهم ترین رویداد علمی کشور در حوزه نجوم و اخترفیزیک تبدیل شده است. و هر ساله معمولا در زمستان برگزار می شود.

امسال نیز هفدهمین دوره همایش های ملی نجوم و اخترفیزیک ایران به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در 11 و 12  بهمن  ماه در شهر  تهران برگزار خواهد شد.

در صورت مساعد بودن شرایط جوی برنامه رصدی نیز در پشت بام دانشگاه برگزار خواهد گردید.


 • مهلت ارسال مقالات: 22 دی ماه (این زمان دیگر تمدید نخواهد شد!)
  مهلت ثبت نام: 30 دی ماه
 • هزینه شرکت در همایش:  550 هزار تومان
  برای اعضای انجمن نجوم ایران: 350هزار تومان

محورهای همایش
 •  ابزارهای نجومی

 •     پرتوهای کیهانی

 •    تابش زمینه کیهانی

 • تشکیل ساختارهای کیهانی

 •   ستاره ها

 • سیارات فراخورشیدی

 •   سیستم های ستاره ای

 •  سیستم های کهکشانی

 •  فیزیک خورشید

 •    کیهان شناسی مشاهده ای (رصدی)

 • کیهان شناسی نظری و گرانش

 • محیط های میان ستاره ای

 •    منظومه شمسی

 •     نجوم رادیویی

 • دیگر شاخه های مرتبط با علم نجوم

هفدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
هفدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران