کشف نزدیکترین سیاره قابل سکونت فراخورشیدی

0

http://yon.ir/v0ocr

در اواخر فوریه 2019، به کمک ماهواره TESS سیاره ای حول ستاره ی کوتوله GJ357 که در فاصله ی فقط حدود 31 سال نوری از زمین قرار دارد، کشف شد. به کمک تلسکوپ های زمینی، مشاهدات این ستاره که اندازه ای حدود یک سوم اندازه خورشید ما را دارد، دنبال شد که یکی از این دو سیاره ، GJ357d در محدوده ی زیست پذیری قرار دارد و آب در سطح سیاره می تواند به صورت مایع وجود داشته باشد. فاصله ی این سیاره از ستاره مادرش حدود یک پنجم فاصله زمین تا خورشید است و حدود هر 56 روز ، یک بار به دور ستاره مادرش می چرخد.

برگرفته از منبع زیر:

http://yon.ir/v0ocr

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

1 × دو =