اعلام نتایج مسابقه ملی مجازی نجوم سال 1395

1

اسامی دانش آموزان رتبه های اول در آزمون ملی مجازی نجوم، برگزار شده در سال تحصیلی 95-94 که در هر استان بالاترین نمره را کسب کرده اند.

نام پژوهش سرانام دبیرستانشهرستاناستاندوره اول یا دوم دبیرستاننام و نام خانوادگیردیف
——استعدادهای درخشان علامه طباطباییبنابآذربایجان شرقیدوممحمد گوهری1
میاندوآبحضرت معصومه(س)میاندوآبآذربایجان شرقیدومهاله پاسار2
——قدسناحیه 2 اصفهاناصفهاناولنرجس قنبریان علویجه3
——فرزانگان 3ناحیه 3 کرجالبرزدومماۀده سادات عربی مقدم4
——نمونه دولتی هاجردهلرانایلاماولفاطمه باسره5
متقیننمونه رضواندشتستانبوشهراولسیده مهدیس شهبازی6
——فرزانگان 5 تهراناولپگاه میرشفیعی7
——شهید محمدیبشرویهخراسان جنوبیاولایمان مقیمیان اول8
طباطباییلاله های انقلابناحیه 1 مشهدخراسان رضویاولنرگس سلیمانی9
——هاجرشوشترخوزستاندوممریم منجزی10
کانون نجوم زنجانشهید بهشتی2ناحیه 2 زنجانزنجاناولفرزین غیورصدیق11
بصیرتفرزانگان حضرت زینب(س)ناحیه 2 شهر ریشهرستانهای استان تهراناولفاطمه اشعاری12
زکریای رازینمونه دولتی حاج قاسم الگونهناحیه 3 شیرازفارسدومافسانه نادکی ششم13
——استعدادهای درخشان شهید بهشتیناحیه 1 قمقمدوممحمد ملکی امیری14
——نمونه دولتی شهید نامدار مرادیناحیه یک سنندجکردستاناولباران صادقی15
——دکتر حسابیرفسنجانکرماناولمحمد سامان آرامون16
دکتر شمسی پورشاهد امام حسن مجتبی(ع)ناحیه 3 کرمانشاهکرمانشاهاولآرین سپهرنیا17
——استعدادهای درخشان شهید بهشتیلاهیجانگیلاندومسهیل خدابخش18
شهید میرزادهموسی بن جعفر(ع)بابلسرمازندراندومفاطمه قاسم نژاد19
——ثبت نشدهناحیه 1 اراکمرکزیثبت نشدهزهرا ملک محمدی20
شهید اصغریفرزانگانناحیه 1هرمزگاناولسپیده باقری21
رضی تویسرکانعلامه حلیتویسرکانهمداندومعلیرضا عبدالملکی22
——اختر دانشناحیه 2 یزدیزداولمهدیه اسماعیلی گشنیگا23

اعلام اسامی بر اساس حروف الفبای استانها تنظیم شده است

انتخاب دانش آموزان رتبه اول در آزمون ملی مجازی نجوم، بر اساس بالاترین نمره در هر استان انجام گرفت. با توجه به اینکه 23 استان در آزمون شرکت کرده بودند، لذا 23 دانش­ آموز نیز معرفی شدند. از این تعداد، 9 دانش آموز از دوره دوم و 13 دانش­ آموز از دوره اول و 1 دانش آموز نیز دوره خود را مشخص نکرده بودند.

هدیه دانش آموزان رتبه اول به زودی به ادارات کل استانها ارسال خواهد شد.

تنظیم: غلامحسین رستگارنسب، دبیر کمیته اجرایی مسابقه ملی مجازی نجوم

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه

لطفا نظر بدهید

سیزده − 7 =