اسامی پذیرفته شدگان آزمون متمرکز ارزیابی مدرسان نجوم ایران

0

1-    آقای افشین حلاوتی از کرمان، مدرک مدرسی درجه A
2-    آقای حامد الطافی از تهران مدرک مدرسی درجه A
3-    آقای رامین پوره از تهران مدرک مدرسی درجه A
4-    آقای محمدحسین طالع زاده از تهران مدرک مدرسی درجه A
5-    آقای محمدحسن حاجی حسینی از گرگان مدرک مدرسی درجه A
6-    خانم ماریا ره از رشت مدرک مدرسی درجه A
7-    خانم مریم نقدی از تهران مدرک مدرسی درجه A
8-    آقای ناصر کاوه از تهران مدرک مدرسی درجه
9-    خانم راضیه گلمرادی از خرم آباد مدرک مدرسی درجه A
10-    خانم زینب زارع از تهران مدرک مدرسی درجه A
11-    خانم سمانه راجی از یزد مدرک مدرسی درجه B
12-    آقای مهدی ضیایی از ماهشهر خوزستان مدرک مدرسی درجه B
13-    آقای محمدهادی جعفری از ورامین مدرک مدرسی درجه B
14-    آقای مجید تیموری از مراغه مدرک مدرسی درجه B

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

پنج × 1 =