همکاری دانشگاه زنجان در ائتلاف جهانی تحلیل داده های تلسکوپ فضایی فرا خورشیدی جستجوی سیارات

0


همکاری دانشگاه زنجان در ائتلاف جهانی TESS
دانشگاه زنجان در ائتلاف جهانی تحلیل داده های تلسکوپ فضایی فرا خورشیدی جستجوی سیارات (TESS) همکاری می نماید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت پژوهشی، تلسکوپ فضایی جستجوی سیارات فرا خورشیدی
TESS (The Transiting Exoplanet Survey Satellite)
برای یک ماموریت فضایی ناسا برای یافتن سیارات فرا خورشیدی طراحی و به فضا ارسال شده است (https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-survey-satellite). این تلسکوپ فضایی در سکتورهای مختلف آسمان شب را به صورت کامل رصد خواهد کرد که در آوریل 2018 با یک موشک Falcon و هزینه طراحی حدودآ 200 میلیون دلاری در فضا قرار گرفته است.
دکتر حسین صفری عضو هیات علمی گروه فیزیک، امیر حسن¬زاده دانشجوی دکتری فیزیک و دکتر حامد قاسمی دانش¬آموخته دکتری فیزیک دانشگاه زنجان و عضو دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در ائتلاف جهانی تحلیل داده ¬های این تلسکوپ فضایی با گروه¬ های مختلف این مهم همکاری می¬ نمایند که نتایج اولیه این تحلیل داده در زمینه اخترلرزه¬ شناسی ستارگان Ap در مجله معتبر Monthly Notices of the Royal Astronomical Society با عنوان:
” Rotation and pulsation in Ap stars: first light results from TESS sectors 1 and 2″
(https://academic.oup.com/mnras/article/487/3/3523/5512602) به چاپ رسیده است.

شایان ذکر است نفرات اول تا چهارم در مقاله مذکور اعضای اصلی تلسکوپ فضایی بوده و بقیه به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند.

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

دو × 5 =