اطلاعیه مسابقه ملی مجازی نجوم سال 1395 ۹ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعیه مسابقه ملی مجازی نجوم سال 1395

قابل توجه کلیه دانشآموزان محترم علاقهمند به فراگیری دانش نجوم و اخترفیزیک

مسابقه ملی مجازی نجوم سال 1395 ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

مسابقه ملی مجازی نجوم سال 1395

*** مسابقه مجازی نجوم به نیمه اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موکول شد ***