ماراتن مسیه 1401 ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

ماراتن مسیه 1401

برگزاری ماراتن مسیه و دورهمی بزرگ منجمان آماتور ایران توسط آسمان سرای سها

نخستین رقابت جامع منجمان آماتور ایرانی ۱ شهریور ۱۳۹۴

نخستین رقابت جامع منجمان آماتور ایرانی

انجمن نجوم ایران با همکاری مرکز نجوم آوا استار در نظر دارد نخستین رقابت جامع منجمان ایرانی را تحت عنوان استار کاپ برگزار نماید.