شاخه بانوان انجمن نجوم ایران (شبانا)، در روز ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹، جهت معرفی این شاخه و چالشهای بانوان در حوزه نجوم و ارائه راهکارها، نشستی با دانشگاهیان در پانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک  در دانشگاه مازندران برگزار خواهد کرد. 
روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن، ساعت ۱۵، خانم دکتر انسیه عرفانی، موسس و مسئول شاخه بانوان انجمن در مورد اهداف شاخه و فعالیت‌های انجام گرفته سخنرانی خواهند داشت.

در ضمن این نشست در رویداد «صبحانه با زنان» به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم (۱۱ فوریه) نیز ثبت شده است.

 جهت شرکت در نشست نیازی به ثبت نام در همایش نیست و جلسه  در لینک زیر برگزار خواهد شد.

لینک ورود به همایش
به امید همراهی شما