پانزدهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک  (http://conf.umz.ac.ir/fa/) ایران ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران برگزار می گردد. 

🔸با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت حفظ سلامتی کلیه شرکت کنندگان، این برنامه ها به صورت مجازی  برگزار می شود.

🔸کمیته اجرایی شاخه اخترفیزیک دانشگاه مازندران مفتخر به برگزاری پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک می باشد. 
لذا از علاقه مندان، محققان، دانشجویان (اعم از رشته اخترفیزیک ، فیزیک، مهندسی و گرایش‌های بین رشته ای) و همچنین اساتید و هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های کشور برای شرکت در این همایش دعوت بعمل می‌آورد.