علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند:
https://conf.uok.ac.ir/TPI2020/About/ScientificCommittee-fa.aspx?Lang=fa