تفاهم نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تفاهم نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تفاهم نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی

جایگزینی واژه های معادل فارسی

اعضای محترم انجمن نجوم ایران

 با سلام و احترام
در راستای تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن نجوم ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بخش برون سپاری و واژه گزینی، جهت انتخاب واژه های جدید به یاری شما منجمین عزیز نیاز داریم. خواهشمندیم اگر در هنگام مطالعات علمی یا پژوهش در حوزۀ نجوم با واژه‌ای جدید برخورد کرده‌اید، لطفاً آن را تا پایان خرداد 1403 با ما به اشتراک بگذارید.

مهلت ارسال: پایان خرداد
فرم ثبت واژه های جدید

فراخوان واژه گزینی در حوزه نجوم

اگر در هنگام مطالعات علمی یا پژوهش در حوزۀ نجوم با واژه‌ای جدید برخورد کرده‌اید، لطفاً آن را تا پایان خرداد 1403 با ما به اشتراک بگذارید.