بیست و ششمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران

بیست و ششمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران

بیست و ششمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران

۱۹ - ۲۱ ادریبهشت ماه ۱۴۰۳ | زنجان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هر سـاله سمیناری تحـت عنـوان گردهمایی پژوهشی نجوم به منظور آشنـایی دانشجـویان فیزیک با زمینـه‌های جدید پژوهشی در اخترشناسی و کیهان‌شناسی برگزار می کنـد. از اخترشناسان، اخترفیزیکدانان و کیهان‌شناسان صمیمانه دعوت می‌شود تا در این گردهمایی شرکت کنند و آخرین یافته‌های تحقیقاتی خود را ارائه دهند. این برنامه به صورت حضوری در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه برگزار خواهد شد.


تاریخ‌های مهم

اولین اطلاعیه: ۸ اسفند
شروع ثبت نام: ۱۰ اسفند
پایان ثبت‌نام و ارسال مقالات: ۲۰ فروردین
شروع گردهمایی: ۱۹ اردیبهشت

26امین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
اطلاعات بیشتر