شرایط اولیه پذیرش نامزدهای دریافت جایزه:

  1. این جایزه  هر سال به پژوهشگران جوان و برجسته علوم پایه کشور که در حوزه تخصصی خود شاخص بوده و از حسن شهرت علمی و اخلاقی برخوردار باشد، اعطا می‌گردد.
  2. متقاضی باید دارای مدرک دکتری در علوم پایه و ملیت ایرانی باشد.
  3. حداکثر سن  نامزد جایزه 40 سال تا پایان اسفندماه هر سال است.
  4. نحوه نامزد شدن به وسیله خود پژوهشگر یا توسط یکی از استادان با سابقه کشور می‌باشد.
  5. این جایزه به هر فرد حداکثر یکبار اعطا می‌گردد.
  6. متقاضیان تا اخر اسفندماه هر سال فرصت دارند مدارک خود را به گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ارسال، یا به آدرس
  7. ایمیل نمایند.

مدارک لازم برای درخواست

  1.  تکمیل فرم مشخصات علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضی (فرم پیوست). این فرم در وبگاه فرهنگستان علوم http://www.ias.ac.ir    و همچنین در سایت انجمن­های ریاضی  http://fa.ims.ir، آمار http://irstat.ir
  2.  یزیک http://www.psi.ir ، شیمیhttp://www.ics.ir  زمین شناسی http://geosociety.ir و              زیست شناسی    https://ibs.org.irموجود است.
  3.  شرح حال کامل علمی  (CV)  متقاضی ( انگلیسی یا فارسی).