اعضای هیئت مدیره: (به ترتیب آرا ماخوذه)

  1. معین مصلح (78)
  2. کیومرث کرمی (77)
  3. فاطمه طباطبائی (73)
  4. حسین صفری (53)
  5. علیرضا خصالی (50)
  6. احمد شیخی (50)
  7. انسیه عرفانی (42)

بازرس اصلی:

رضا رضایی (69)

بازرس علی البدل:

محمد علی حداد (59)

انجمن نجوم ایران بر خود لازم می داند از حضور فعال اعضای فرهیخته ی انجمن در انتخابات و داشتن حس مسئولیت نسبت به سرنوشت آتی جامعه نجوم ایران تقدیر و تشکر شایسته به عمل آورد.

برای همه ی عزیزان منتخب که بدون هیچگونه منافع مادی قبول مسئولیت نموده و وارد فضای خدمت به جامعه نجوم کشور شده اند، آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

در تاریخ 26 اسفند ماه 1399 جلسه انتخاب مسئولیت ها با حضور هر 7 عضو منتخب هیئت مدیره به صورت آنلاین برگزار شد ومسئولیت اعضا به شرح زیر مصوب گردید:

آقای دکتر معین مصلح ، رئیس انجمن نجوم ایران
آقای دکتر کیومرث کرمی ، نائب رئیس انجمن نجوم ایران
خانم دکتر فاطمه طباطبایی، خزانه دار انجمن نجوم ایران
آقای دکتر حسین صفری، عضو اصلی انجمن نجوم ایران
آقای دکتر احمد شیخی، عضو اصلی انجمن نجوم ایران

آقای دکتر علیرضا خصالی، عضو علی البدل انجمن نجوم ایران
خانم دکتر انسیه عرفانی ، عضو علی البدل انجمن نجوم ایران – مسئول کمیته بانوان انجمن نجوم ایران

بازرسین:

آقای دکتر رضا رضایی، بازرس اصلی انجمن نجوم ایران
آقای دکتر محمد علی حداد، بازرس علی البدل انجمن نجوم ایران

دبیرخانه ی انجمن ضمن تبریک قبول این مسئولیت های اجرایی، برای این عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.

دبیر خانه انجمن نجوم ایران