انجمن نجوم ایران و وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه و دفتر آموزش نظری، بمنظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان به دانش نجوم، مسابقه مجازی نجوم را در سطح ملی در تاریخ 3 و 4 اردیهشت 95 برگزار مینمایند، لذا از دانشآموزان علاقمند دعوت میشود جهت شرکت در این مسابقه ثبت نام نمایند.