رصدگر باتجربه هومن جهانبانی رخدادهای رصدی قابل‌مشاهده در آسمان ماه بعد را در برنامه‌ای کوتاه معرفی خواهد کرد. در برنامه بعدی نیز جهانبانی و دو همراهش رضایی و منصوری تجربیات کاربردی رصدی خود را ارائه می‌کنند.

دکتر محمد نوری رییس دانشکده فیزیک دانشگاه تهران سخنران بعدی خواهد بود. صدسالگی نظریه نسبیت انیشتین موضوع سخنرانی ایشان است.

پیمان اکبرنیا در برنامه خود با ابزارهایی ساده آزمایش‌های علمی تجربی را انجام می‌دهد.

در پایان عرفان فکری طبیعت‌گرد باتجربه آموزش‌هایی کاربردی پیرامون روش‌های بقا در شب‌های سرد رصدی را ارائه می‌کند.

در کنار برنامه‌های این باشگاه، آسمان نمای دیجیتال و رصد آسمان و همچنین غرفه عرضه محصولات طبیعت‌گردی و نجومی بر پا خواهد بود.

شرکت در برنامه‌های باشگاه نجوم تهران برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان است.