پایگاه علوم و ستاره شناسی ورکیان بعنوان یک پایگاه رصدی روستایی آماده میزبانی از گروه های نجومی سراسر کشور است.این رصدگاه که در کیلومتر 5 محور دامغان اصفهان واقع در نزدیکی شهر دامغان از توابع استان سمنان واقع است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن نجوم دامغان اقدام مراجعه نمائید.

پایگاه علوم و ستاره شناسی ورکیان چندی پیش به همت خیر دامغانی جناب آقای دکتر مرتضی ابراهیمی ورکیانی افتتاح گردید و انجمن نجوم دامغان پشتیبانی علمی این مجموعه را برعهده دارد.