انجمن نجوم ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیر کبیر هشتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک در تاریخ 15 و 16 بهمن ماه 1393 در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می نماید.

اطلاعات تکمیلی همایش متعاقبا اعلام می گردد.

لطفا به تاریخ های مهم توجه فرمائید.

سایت همایش