این برنامه به همت انجمن نجوم سپهر کاشان و حمایت انجمن نجوم ایران، با هدف ترویج و تبیین اهمیت نقش فضا در زندگی انسان، برگزار شده بود.

استاد سیروس برزو مهمان ویژه هفته جهانی فضا در کاشان در سخنان خود ابتدا خاطرات فضایی خود را در گفتگو با فضانوردان بیان نمودند. سپس در مورد زندگی در فضا و شرایط زندگی فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی صحبت نمودند و در پایان در خصوص اهمیت ترویج علم و نقش مروجین علم در کشور تجربیات گرانقدر خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند. ایشان بعد از پایان سخنرانی، طی جلسه پرسش و پاسخ به سوالات حضار پاسخ گفتند.

در این برنامه از تعدادی از اعضا و خانواده های آنان تقدیر شد و نیز تعدادی از دانش آموختگان دوره های ستاره شناسی انجمن در مقطع ابتدایی گواهی پایان دوره خود را از استاد سیروس برزو دریافت نمودند.

لازم به ذکر است که انجمن نجوم سپهر کاشان به جهت فعالیت های موفق خود در شاخه هوا و فضا از سال 1390 به عنوان اولین شعبه انجمن هوا و فضای ایران، شروع به فعالیت نموده است.