در این کارگاه یک روزه، ابتدا به معرفی پروژه‌های مختلف رصدی کهکشان‌ها پرداخته خواهد شد. سپس با معرفی ابزارهای مختلف نورسنجی و طیف سنجی، روش‌های مختلف برای محاسبه‌ی اندازه گیری ویژگی‌های کهکشان‌ها همانند، مدل سازی توزیع درخشندگی نوری، جرم ستاره‌ای ، ستاره‌زایی، دینامیک کهکشان‌ها و غیره مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.