فرناندو کوودو رییس محترم مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سخنرانی می کند. یکشنبه 21 اردیبهشت ساعت 17 – ساختمان فرمانیه – شهید لواسانی نبش کوچه فربین – سالن کنفرانس

عنوان سخنرانی: تورم، کشف ذره هیگز و آینده فیزیک بنیادی

شرکت برای عموم آزاد است.