سامانه همایش های انجمن نجوم ایران

همایش ملی نجوم و اخترفیزیک یزد

انجمن نجوم ایران

همایش های ملی (بین المللی) انجمن نجوم با هدف گسترش پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای در عرصه نجوم با هدف گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در عرصه نجوم، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمد سازی آگاهی جامعه از آخرین دستاوردهای عامی و فنی جهان در موضوع فعالیت انجمن نجوم ایران از سال 1378 پایه گذاری شد و اکنون به مهم ترین رویداد علمی کشور در حوزه نجوم و اخترفیزیک تبدیل شده است. و هر ساله معمولا در زمستان برگزار می شود. مهم ترین هدف برگزاری همایش های ملی نجوم گرد هم آمدن دانشجویان و اساتید و دانش آموختگان حوزه های نجوم جهت ایجاد فضای تبادل دانش نجوم ، آشنایی با زمینه‌های مختلف پژوهشی ، به روز رسانی آنها و بوجود آمدن امکان مشارکت علمی بیشتر دانشجویان در این رویداد است. پس از ارائه مقالات و سخنرانی ها، چالش های ذهنی برای ارائه دهندگان مقاله و نیز برای شرکت کنندگان همایش و مخاطبان مقالات به وجود می آید و این خود زمینه ساز تحولات مؤثر در جامعه علمی نجوم خواهد بود.

ثبت نام و شرکت در رویداد