بر اساس تیم محققان در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، یک بُعد اضافی دیگر در فضا-زمان می‌تواند ماده تاریک را پنهان کرده باشد – ماده‌ای که به نظر ۸۵ درصد از جرم کیهان را تشکیل می‌دهد – با این حال تجهیزات علمی تاکنون آن را کشف نکرده‌اند.

محققان معتقدند یک بُعد اضافی دیگر می‌تواند وجود داشته باشد که فقط نیروهای تاریک از آن اطلاع دارند. “فلیپ تاندو”، استادیار اخترفیزیک و نویسنده ارشدِ مقاله‌ای که بتازگی منتشر شده گفت: «ما در اقیانوسی از ماده تاریک زندگی می‌کنیم، با این حال اطلاعات بسیار کمی دربارۀ آن داریم. جهانِ قابل مشاهدۀ ما دارای سه بُعد فضایی است. این احتمال نیز وجود دارد یک بُعد چهارم فضایی وجود داشته باشد که چون ماهیت آن را نمی‌دانیم از نگاه ما پنهان مانده است.»

معمای ماده تاریک

نظریۀ “تاندو” و همکارانش می‌تواند در نهایت ما را قادر سازد تا وجود ماده تاریک را توضیح دهیم. “تاندو” افزود: «این یکی از آزاردهنده‌ترین ناشناخته‌ها در طبیعت است. ما از وجود آن باخبریم، اما نمی‌دانیم چگونه به دنبال منشاء آن بگردیم یا چرا در جایی که انتظار داشتیم خودش را نمایان نکرده است.»

علی‌رغم تلاش‌های زیاد دانشمندان، “ماده تاریک” همچنان گریزان است. ما هنوز نمی‌دانیم که از چه چیزی ساخته شده یا اصلاً چرا وجود دارد. ما همچنین نمی‌توانیم آن را مستقیماً مشاهده نماییم، زیرا هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی را جذب، منعکس یا ساطع نمی‌کند.

Astrophysics Space Dark Matter Concept

نیروهای تاریک

اما بر اساس این نظریه جدید، برخی از ذرات نامرئی ماده تاریک از طریق یک بُعد اضافی با ذرات نامرئی دیگر تعامل می‌کنند و این باعث می‌شود این ذرات ثانویه، مثل بقیه رفتار نکنند. در واقع این نظریه برای جستجوی “ماده تاریک” پیشنهاد می‌دهد یک بُعد اضافی در فضا-زمان وجود دارد که چون ابزار لازم را نداریم نمی‌توانیم به وجود آن پی ببریم.

“تاندو” گفت: «در دهه گذشته، فیزیکدانان تأیید کردند که علاوه بر ماده تاریک، نیروهای تاریک پنهان که هنوز کشف نشده‌اند، ممکن است فعل و انفعالات “ماده تاریک” را اداره کنند. این نظریۀ جدید می‌تواند قوانین جستجوی ماده تاریک را بازنویسی کند. همچنین بُعد اضافی می‌تواند توضیح دهد که چرا “ماده تاریک” به خوبی از مطالعات آزمایشگاهی ما پنهان مانده است.» جزئیات بیشتر این پژوهش در Journal of High Energy Physics منتشر شده است.

شناسه مطلب: ۵۱۵۰۰