به گزارش ایمنا، نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ امیدی برای وجود حیات در زهره وجود ندارد. سیاره زهره پوشیده از اقیانوس نیست و سراسر گدازه داغ است که به همین علت نمی‌تواند میزبان حیات باشد؛ حتی مقاوم‌ترین میکروب‌های زمین در برابر خشکسالی، در این سیاره شانس بقا نخواهند داشت.

به گفته کارشناسان، به دلیل بارش اسید سولفوریک و ابرهای اسیدی روی سیاره زهره امکان زندگی در آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد این یافته‌ها امید حاصل از کشف مولکول‌های بالقوه ایجاد شده توسط موجودات زنده در جو سیاره زهره را که به عنوان نشانه‌ای از حضور احتمالی حیات در سال گذشته ایجاد شده بود از بین ببرد.

مطالعه جدید، اطلاعات مربوط به دما، رطوبت و فشار را در ابرهای غلیظ اسید سولفوریک اطراف این سیاره به دست آورد. از این مقادیر دانشمندان توانستند به اصطلاح فعالیت آب، فشار بخار آب درون مولکول‌های منفرد ابرها را که یکی از عوامل محدود کننده وجود حیات در زمین است محاسبه کنند.

جان هالزورث، میکروب شناس در دانشگاه کوئینز بلفاست انگلیس و نویسنده اصلی مقاله اظهار کرد: با بررسی غلظت مؤثر مولکول‌های آب در ابرها دریافتیم شرایط حیات در سیاره زهره وجود ندارد.

منبع: فارس