زمان برگزاری: 26 و 27 بهمن ماه
مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 1401
مهلت ثبت نام:  5 بهمن ماه 1401
مهلت برای رزرو اقامتگاه و مهمانسرا در دانشگاه یزد: 16 بهمن ماه 1401