مرور: باشگاه نجوم تهران

باشگاه نجوم تهران، جلسات ماهانه ای است که زیر نظر انجمن نجوم ایران از بهمن سال 1380 به صورت پیوسته در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار می گردد.

0

برنامه باشگاه نجوم اسفند ماه: خیرمقدم و معرفی برنامه ها اخبار نجومی سمینار آماتوری: آقای علی…

0

باشگاه نجوم به دانشگاه تهران بازگشت همزمان با جشن آغاز چهاردهمین سال فعالیت باشگاه نجوم…

0

معرفی باشگاه: باشگاه نجوم تهران، جلسات ماهانه ای است که زیر نظر انجمن نجوم ایران…