گرامیداشت یکصدمین سال خورشید گرفتگی ۲۹ می سال ۱۹۱۹

0

گرامیداشت یکصدمین سال
خورشید گرفتگی ۲۹ می سال ۱۹۱۹

در سال ۱۹۱۵ اینشتین “تئوری نسبیت عام” خودش رو به چاپ رسوند که تا به امروز، بهترین توصیفی است که از گرانش بیان شده است. مدتی بعد از آن، سر آرتور ادینگتن، بر آن شد تا به لحاظ تجربی، این تئوری را بر اساس پیش بینی اینشتین مبنی بر انحراف نور توسط خورشید بیازماید.

آزمایش شامل مشاهده ستارگان نزدیک خورشید بود که صرفا در طی یک خورشید گرفتگی کلی قابل انجام بود.

خورشید گرفتگی ۲۹ می ۱۹۱۹، فرصتی عالی برای انجام اندازه گیری های انحراف نور ستارگان پیرامون خورشید بود. این اندازه گیری ها توسط دو تیم یکی در برزیل و دیگری در آفریقا، که خورشید گرفتگی در آن مکان ها به صورت کلی بود انجام شد و پیش بینی تئوری اینشتین به صورت تجربی تائید شد.

اتحادیه بین المللی نجوم (IAU)

امسال با برنامه های متنوعی در نقاط مختلف جهان، این یکصدمین سالروز مهم را جشن میگیرد.

منبع و اطلاعات بیشتر در آدرس زیر:
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1907/?lang

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

11 + سیزده =