نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران و اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران

1

انجمن نجوم ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کنند

اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران

و

 نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۹۴

زاهدان

همایش نجوم1مدرسه زمستانی انجمن نجوم

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه

لطفا نظر بدهید

1 × 3 =