اعضاء حقوقي

عضویت حقوقی در انجمن نجوم ایران

همه سازمان ها و انجمن هایی که علاقه مند به پیشبرد اهداف انجمن (مندرج در اساسنامه آن ) باشند، در صورت درخواست می­ توانند به عضویت حقوقی انجمن نجوم ایران درآیند. همچنین درخواست عضویت حقوقی انجمن مخصوص مؤسسات، مراکز و گروه هایی خواهد بود که دارای شماره ثبت و یا اعتبارنامه باشند و علمی بودن فعالیت هایشان نیز به تأیید انجمن نجوم ایران رسیده باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید آیین نامه عضویت حقوقی را مطالعه بفرمائید.

نام موسسه / گروه / انجمن شماره عضویت نماینده تعداد اعضا (نفر) وابستگی وضعیت عضویت
انجمن نجوم سپهر کاشان 911/9226 فاطمه سعیدی­پور 200 مستقل – خصوصی
انجمن ستاره­شناسی آسمان خرمشهر 921/9226 عرفات شریفی 150 مستقل – خصوصی
مرکز نجوم آوا استار 923/9226 مصطفی امام 500 مستقل – خصوصی
شرکت پیشگامان نجوم کارمانیا 924/9226 محمدجواد پیشگویی 120 مستقل – خصوصی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه 931/9226 تیمور نوری 80 آموزشکده سما- دانشگاه آزاد
مؤسسه پژوهشی سایه 932/9226 حمید جدیری خداشناس 200 مستقل- خصوصی
انجمن نجوم آسمان زنده رود 933/9226 محسن دهقانی 70 مستقل- خصوصی
انجمن نجوم مشهد 941/9226 احمد نظام 300 مستقل – خصوصی
انتشارات سبزان 942/9226 حبیب فروغی مستقل – خصوصی
انجمن نجوم کاوشگر ستارگان شب ماهشهر 943/9226 مهدی ضیایی 110 مستقل – خصوصی
انجمن نجوم ازنا 951/9226 عاطفه حیدری 40 مستقل- خصوصی
ماهنامه ی الکترونیکی ساروس 952/9226 اتابک آکسون 100 مستقل- خصوصی
مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع ) 958/9226 مهدی دانشیار 500 وابسته به آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع)
مرکز رشد شهید شهریاری رشت 961/9226 رشید ره 50 وابسته به بسیج سپاه قدس استان گیلان دولتی