درباره انجمن

انجمن نجوم ايران مؤسسه‌ای‌ غيرانتفاعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور افزايش‌ و گسترش‌ فعاليت‌های‌ مربوط به‌ ستاره‌ شناسی‌ از جمله‌ بهبود کيفيت‌ آموزشی‌، توسعه‌ تحقيقات‌، جلب‌ همکاری‌ و ايجاد هماهنگی‌ بيشتر ميان‌ مراکز علمی‌ وفنی‌ کشور تأسيس‌ شده است.اين انجمن در تاريخ ۱۳۷۵/9/3 و با شماره ۹۲۲۶ به ثبت رسيده است. اسامی هيئت مؤسس انجمن نجوم ايران (به‌ ترتيب حروف الفبا) به اين شرح است:

دکتر يوسف ثبوتی، دکتر بهرام خالصه، دکتر نعمت‌الله رياضی، دکتر علی عجب‌شيری زاده، دکتر جمشيد قنبری، دکتر احمد کياست‌پور، دکتر ايرج ملکپور، دکتر رضا منصوری، دکتر سعدالله نصيری قيداری و دکتر حسين وکيلی کريم‌آبادی.

برای کسب اطلاعات بيشتر درخصوص کليه مسايل و قوانين انجمن نجوم ايران می توانید اینجا را کلیک کنید تا به صفحه اساسنامه انجمن هدایت شوید.