تلسکوپ ملی از نگاه مدیر علمی طرح رصدخانه ملی

0

امکان بهره برداری کامل از رصدخانه ملی تا ۵سال دیگر

روزنامه شرق –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

ساختار کلی تلسکوپ و وظیفه اصلی آن، سامانه کنترل، طول موج کاری تلسکوپ و ابزار رصدی، دقت و کیفیت آینه و دهها مورد دیگر در مصاحبه دکتر حبیب خسروشاهی با خبرنگار علمی روزنامه شرق و توضیحات دیگر همکاران طرح رصدخانه ملی ایران را در گفتگوی دکتر حبیب خسروشاهی با شرق بخوانید

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

هجده − نه =