باشگاه نجوم اسفند چهارشنبه 19 اسفند 94

0

19-esfand-1394-ifs

علاقه مندان به باشگاه نجوم تهران این ماه یک هفته زودتر گردهم می آیند.

با توجه به ازدحام و ترافیک روزهای پایانی سال باشگاه نجوم اسفند ماه در روز چهارشنبه نوزدهم برگزار خواهد شد.

انجمن نجوم ایران از کلیه علاقه مندان برای حضور در این برنامه دعوت می نماید

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

5 × 3 =